پارک هنر کیش

پارک هنر کیش

 جزیره کیش به دلیل قرار گرفتن موقعیت جغرافیایی با ارتفاع کم وجود رودخانه و یا آبشار غیر ممکن است.اما به دلیل لذت بردن مسافران و گردشگران از مناظر آبشار و رودخانه پارکی در تنها ارتفاع این جزیره تاسیس گردیده است این پارک با پوشش گیاهی گوناگون ،آبشار و برکه ها با نور پردازی و رستوران مکانی دیدنی برای گردشگران کیش است.