کشتی یونانی جزیره کیش

کشتی یونانی جزیره کیش

در قسمت غرب جزیره کیش یه کشتی بزرگ در سواحل کیش به جا مانده است که به کشتی یو نانی مشهور است.این کشتی غول پیکر در سال چهل و پنج در فاصله کمی از روستای باغو به جا مانده است.اما دلیل به جا ماندن این کشتی هنوز معلوم نیست. گفته می شود دلیل آن مه گرفتگی هوا بوده است که این اتفاق افتاده است