کیش مال

کیش مال

این پروژه عظیم که با استانداردهای بین المللی ساخته شده است یکی از بزرگترین مکانهای تفریحی و خرید کیش در ایران با هدف جذب گردشگران و توریست از سراسر نقاط جهان ساخته شده است.مساحتی حدود شصت درصد به فضای عمومی با طراحی زیبا تخصیص داده شده است.این مکان یک مکان تفریحی و و سرگرمی برای مسافران خواهد بود