تور کیش  هتل  جام 

 

       قیمت تور                                     دو شب و سه روز           سه شب و چهار روز

 هر نفر در اتاق 2 تخته                                  320000 تومان               345000 تومان

 هر نفر در اتاق 3 تخته                                 315000 تومان               340000 تومان

 هر نفر در اتاق 4 تخته                                 315000 تومان               340000 تومان

*********************************************************                          

 خدمات : بلیط ، استقبال فرودگاهی  ،اقامت با صبحانه و ناهار بوفه ،50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

  *******************************************************

 اطلاعات تور: قیمت های درج شده ارقام پايه بوده و  نرخ تور بسته به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.  

تلفنهاي رزرو تور كيش : 88530608و  88530609


************************************************************

تور کیش هتل پانیذ
 تور کیش هتل پانیذ                          

    قیمت تور                                          دو شب و سه روز        سه شب و چهار روز

 هر نفر در اتاق 2 تخته                                 320000 تومان               330000 تومان

 هر نفر در اتاق 3 تخته                                 320000 تومان               330000 تومان

 هر نفر در اتاق 4 تخته                                 320000 تومان               330000 تومان

**********************************************************

 خدمات بلیط ، استقبال فرودگاهی، اقامت با صبحانه و ناهار بوفه ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .

 ************************************************************
اطلاعات تور: قیمت های درج شده ارقام پايه بوده و  نرخ تور بسته به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.  

تلفنهاي رزرو تور كيش : 88530608و  

 

 تور کیش  هتل داريوش

 تور کیش  هتل داريوش

 
 قیمت اتاقهای رو به باغ                           دو شب و سه روز          سه شب و چهار روز
 
 هر نفر در اتاق 2 تخته                                 520000 تومان                550000 تومان
 
 هر نفر در اتاق 3 تخته                                 510000 تومان                540000 تومان
 
                             
  قیمت اتاقهای رو به دریا                       دوشب و سه روز           سه شب و چهار روز
 
 هر نفر در اتاق 2 تخته                                 530000 تومان                560000 تومان
 
هر نفر در اتاق 3 تخته                                    520000 تومان                550000 تومان
 
          
 *********************************************************
 
خدمات توربلیط ، استقبال فرودگاهی ، اقامت با صبحانه و ناهار بوفه ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
*********************************************************
 
اطلاعات تور: قیمت های درج شده ارقام پايه بوده و  نرخ تور بسته به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.  

تلفنهاي رزرو تور كيش : 88530608و  88530609